Sveriges första fiskeguide med en miljö och fiskevårdspolicy.

Nu har företaget FiskeDan.se som arbetar med fiskeguidning utarbetat en policy för både miljö och fiskevård. Företaget ligger i Stockholm och arbetar till största delen i Stockholms Skärgård.

Dan Bjurshammar bakom FiskeDan.se berättar:

För ett sportfiskeguidningsföretag som FiskeDan.se är en livskraftig miljö och långsiktigt hållbara fiskevatten inte bara viktigt, utan även en direkt förutsättning för verksamheten.

 

Därför är det en självklarhet att inom ramen för verksamheten försöka bedriva ett aktivt miljö- och fiskevårdsengagemang ur både ett lokalt och globalt perspektiv.

Genom att inom verksamheten identifiera områden där det finns olika miljöpåverkande aktiviteter och med dessa som utgångspunkt skapa en Miljö- och Fiskevårdspolicy, så underlättas arbetet med olika miljöfrämjande åtgärder påtagligt.

Detta är något som inte bara kan bidra till ett mer långsiktigt hållbart sportfiske, utan också till en positiv och hållbar utveckling av den egna verksamhetens affärer.

 

Läs mer på www.fiskedan.se under menyvalet Miljöpolicy.

2013-03-06.